Thăn lưng bò Mỹ (Ribeyes)

875.000 

Đặt món ngay
Category:
Contact